บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
27 หมู่ที่ 10 ซอยกลับเจริญ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130


เบอร์โทรศัพท์
02-153-9398 (อัตโนมัติ)
02-754-4627-30 (สายตรงเหล็กเส้น เหล็กลวด สังกะสี)
02-394-4547 , 02-384-5179 (สายตรงรอกและเครน)

เบอร์โทรสาร
02-754-4630

Google Maps
คลิก